Portfolios > The Same Conversation

oil consumption environmental art
The Same Conversation: Oil (detail)
mixed media collage
16" x 16"
2009